FN’s verdensmål – En fælles indsats

Biodiversitet
Naturens Gartner

Om verdens-målene: 

Det er en plan for bæredygtig udvikling vedtaget d. 25 september 2015 og trådte i kraft d. 1 januar 2016, og sætter en dagsorden for grøn omstilling frem til 2030

Mit arbejde 

– med verdens-målene: Jeg arbejder med målene i Skovhaven på Nejst ved at fokusere på forbedring af biodiversiteten og at vedligeholde og udvikle samme have. Samtidig udbyder jeg kurser til interesserede der har lyst til at gå i gang med omlægning til en bæredygtig og klimavenlig have med fokus på samtidig at fremme biodiversiteten. 

Jeg udbyder 

-samtidig samarbejde med kunder der ønsker klimavenlig beplantning i haver og på erhvervsarealer. Det gør jeg ved at udbyde en række helt nye produkter til private og erhverv. Læs om disse udbud under menupunktet ydelser. Ideerne til produkterne har jeg gået og fået igennem årene, men det var først da jeg fik inspiration til fra nogle repræsentanter fra Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling Nord, at min produktudvikling for alvor tog fart og blev finpudsede.  De aflagde nemlig besøg hos mig i Skovhaven på Nejst. Et besøg jeg fik i forbindelse med min indmelding i NBE og et besøg hvor det gik op for mig, at jeg kunne gøre noget og samtidig være heldig og gøre det til mit levebrød.

Det er mit mål 

– jeg sammen med mine kunder, de og jeg i fællesskab får fokus rettet på klimaindsats . Det er også mit håb sammen med mine kunder at kunne være med til at fremme FN’s mål om emnet livet på land. Videre har jeg planer om, at skulle samarbejde med Fokus Folkeoplysning om deres projekt: Små jobs med mening, som er en nem måde for mine kunder – i samarbejde med mig, at tage socialt ansvar på. 

Så hvis du 

– som potentiel kunde i min forretning er interesseret i nogle af de praktiske know-how ydelser jeg udbyder i henhold til verdens-målene er du meget velkommen til at kontakte mig.  Efter projektet er udført får du/I en attest, der på-viser og beskriver, at du/I arbejder med FN´s verdensmål.

FN verdensmål 17 partnerskab