Oversvømmet Have ?

Biodiversitet
Naturens Gartner

Artikel forfatter: Bjarne Andersen

Klimavenlig afhjælpning af problemet

Oversvømmelse hvad gør man beplantning af træer der kan afhjælpe problemet etablering af regnvandsbede og beplantning af træer der er særligt velegnede til at bekæmpe problemerne med våde haver Se Skovhaven på Nejst hvordan man løser problemetVåde og oversvømmede haver er blevet et almindeligt forekommende problem for mange haveejere

Har du en våd have eller er du indehaver af en virksomheds grund – som giver dig problemer – når der kommer så megen nedbør, som der jo gør i disse år ?

Våd og oversvømmet have? Stigende grundvandsspejl kombineret med dårlige drænforhold, måske endda i leret jord ?
Det kalder på en naturlig løsning – der kan afhjælpe problemerne med oversvømmelser. Oversvømmelser som kan resultere i store problemer i haven og kan give fugtskader i huset. 

Vi ser alle sammen oversvømmelser i medierne. Det er næsten dagligdag. Nogle gange i Norge, nogle gange i Sydeuropa og for vores vedkommende i Danmark. Nogle af os oplever det meget og andre kun i mindre grad. Men vi er alle berørt af det og udsigterne i forbindelse med klimaforandringerne giver ikke meget trøst. Der kommer nemlig mere og mere regn i årene fremover viser prognoser, desværre. 

Mange kulturplanter tåler ikke at stå i vand igennem længere tid. Og hvis der pludselig kommer frost gør det livet endnu sværere for mange planter. Hvis vandet ikke kan komme væk kan området blive ødelagt. Nogle steder står vandet så højt, at der kan opstå problemer med kloak og er vandet tæt på ens hus kan fugtskader pludselig blive en alvorlig bekymring. 

Men der er faktisk noget du selv kan gøre, hvis du døjer med våd have og sågar oversvømmelser. Det har jeg eksperimenteret med i min egen have, hvor problemet har været stigende igennem de senere år. 

Afhjælpning af problemer med våde haver

Træer

Fæld ikke dine store træer og plant træer der er egnede til våde haver
Fæld ikke dine træer, hverken de store eller de mindre og små. Hvis du synes træerne skygger for meget så vil jeg foreslå du beskærer dem i stedet. Det løser ofte problemer med skygge på hus og nye planter. Husk på at nye planter jo ikke er afhængig af direkte sol, men har lys nok under et træ der er opstammet eller top beskåret til at kunne optage fotosyntesen.  Træerne afhjælper problemerne idet der under dem er plads til at vandet kan trænge hurtigt hen. Især kæmpetræer som billedet lidt længere nede viser; tager virkelig godt fra. Det er vigtigt, at du vælger de sorter der er særligt gode til optage mere vand end de selv forbruger. Kontakt mig hvis du gerne vil have noget rådgivning om hvilke træer du bør plante med udgangspunkt i din have eller grund. 

Fæld ikke Kæmpe træer og Træer store træer Beskær istedet for mange træer til afhjælpning af våde haver og til afhjælpning af oversvømmelser Her er kæmpe Granen i Skovhaven på Nejst. Jeg har igennem mange år observeret hvordan området i en radius på helt op til 20 meter er tør, selv i perioder med store mængder nedbør. Og det er netop i det område i haven der er en tyk tyk ler åre og for nogle år siden, ikke så langt derfra var oversvømmede.

Observationerne omkring Granen bekræfter hvad jeg altid har vidst, helt siden min barndom – på gården i Østvendsyssel – nemlig, at gigant træer er fantastiske til at optage de enorme vandmængder vi får i disse år. Egentlig er det en viden som både mine bedsteforældre og min fader har givet mig med på vejen. Dette fænomen har været alment kendt i gamle dage.

 

Regnvandsbede og overløbs dræn

I Skovhaven på Nejst har jeg i forbindelse med de senere års oversvømmelse ligeledes og som et løbende sideprojekt gravet såkaldte regnvandsbede til at afhjælpe problemet. 

Jorden, eller jeg må nok heller skrive leret i stedet for som jeg gravede op, har jeg samtidig brugt som opdæmning omkring bedet. Dermed sker der 2 tiltag på en gang i forbindelse med gravningen. Jeg kommer længere ned i lerjorden, så det meget vand nemmere siver ned i undergrunden og dæmningen holder vandet tilbage og ødelægges ikke fordi det er så leret. 

Samtidig oveni det hele kommer der beplantningen. Denne beplantning foregår på “toppen” og midten af opdæmningen. Jeg har yderligere beplantet særligt og nøje udvalgte træer til og på de udsatte områder i spredte formationer. Jeg har -som du kan se på billedet – aktivt valgt at beskære eksisterende træer i stedet for at fælde dem og dermed alligevel sikret lys nok for de nye spæde træer. Glæder mig til juni måned til at se alle de små barrodstræer udvikle sig. De har i den grad fået en våd start her i 2020

Billederne her under viser etableringen af regnvandsbede

Regnvandsbede til forbedring af våde haver og plantning af træer der er særligt velegnede til afhjælpning af våde haver og grønne områder Skovhaven på Nejst har faglige løsninger på at afhjælpe problemer med oversvømmede haver
Resultaterne med etablering af regnvandsbede har allerede vist resultater i anno 2020. Resultaterne har været bedre end forventet. Vandet har holdt sig i regnvandsbeddet og oversvømmelse af hele området standset

Summa Sumarum : Her er hvad jeg kan hjælpe dig med. Både privat og erhverv

Du kan købe rådgivning, hvor jeg virker som konsulent på din erhvervsgrund og eller have

Projektledelse tilbyde ved større afhjælpnings opgaver. Mit projekt er mikro, men kan jo bare overføres i målestok forhold til store arealer.

Regnvandsbede løsning af klimaproblemer våd beplantning eksperthjælp i Skovhaven på Nejst Våde haver våde grønne områder etablering af regnvandsbede afhjælpning af klimaproblemer og den stigende mængde nedbør
Regnvandsbeddet er udgravet og der er etableret brinker hvor jeg har plantet barrodstræer. Der er tal om sorter der er særligt egnede til at stå i vand.