Skovhaven på Nejst

En klimavenlig have med fokus på biodiversitet

Biodiversitet
Naturens Gartner

LÆS alt om haven: Scroll curseren nedad

Tilmelding til rundvisning. Læs nederst på siden

Spændende og anderledes!
Biodiversitet omsat til praksis!

IMG_20200520_125946
Lige nu! Ultimo maj 2020. Billedet viser indkørselen til Skovhaven på Nejst

Hist hvor vejen slår en bugt…

Teorier i forbedring af biodiversitet omsat til realiteter. Praktisk udførsel i forbedring af biodiversitet. Det er hvad Skovhaven på Nejst byder på. Et “live” fungerende laboratorium i biodiversitet og bæredygtighed, men med samtidig ynde og æstetik. Det er vigtigt at haven fremstår smuk, selvom fokus er på biodiversitet. Eksperimentet Skovhaven på Nejst er et bevis på at begge ting kan lade sig gøre på en gang. 

Skovhaven på Nejst ligger midt i Syd Vendsyssel, 3 km. fra Tylstrup. På matriklen ligger foruden haven det oprindelige ledvogterhus, bygget anno 1900. 
Haven fremstår i dag med en mangfoldighed  i oprindelige nordjyske træer. Alle de oprindelige vildtvoksende træer er repræsenteret både i små og kæmpestore eksemplarer. Fra tidlig forår og langt hen i efteråret er haven et eldorado i oprindelige vilde nordjyske blomster. 

 

Hvis man forstår naturen bliver det hele meget lettere…

Indehaveren Bjarne Andersen, der til dagligt driver Naturens Gartner C/O Aalborg VillaGartner har igennem mange år brugt sin fritid med at følge naturens vejledninger i natur-genskabelse hen imod en naturhave med struktur og styring således æstetikken og ynde stadig var en del af processen

Skovhaven på Nejst idegrundlaget blev lagt for snart 8 år siden, da Bjarne i kraft af sit professionelle virke som “germansk stilren” gartner hos sine kunder, med altid – skarpe kanter og intet ukrudt efterladt –  drømte om, at gøre det helt anderledes hjemme hos ham selv. 

At udøve og få glæden tilbage ved at virke i sin fritid med et spændende og anderledes havearbejde projekt – frem mod både fremtidens klimavenlige have –  men også med den samtidige fokus på ynde og udtryk, som før nævnt. Biodiversitets forbedringer udført i de former og de rum, huler og små bakker, stier, opholdssteder, kæmpe-sten, insekthoteller, ris-hegn osv. osv., –  som naturhaven har langt nemmere ved at præstere at implementere end den traditionelle konventionelle have har.

Eksempler på tiltag til forbedring af Biodiversiteten: 

Beplantninger i niveau og plateau gradering, rum, huler, fordybninger, skrænter, bakker eller forskudt række etage-beplantning om man vil!  

Store træer bevares, men beskæres således der kommer masser af lys til havens planter og blomster.  Selvsåede træer bliver bevaret hvor det er hensigtsmæssig. Naturen er således med-arkitekt på projektet.

Andre biodiversitets-fremmende tiltags eksempler som der skal nævnes er blandt mange andre eksempler; en etablering af et næsten 500 meter langt og bredt ris hegn, masser af stengærder, gro vildt bede, træstammer i råd, regnvandsbede og overfladedræn, insekthoteller, dyre skjul og så videre og så videre… Hvis du vil opleve og se samt høre om denne fantastiske have så tilmeld dig rundvisning. Se nederst.

Hvad er der så sket siden starten…

Med udgangspunkt i at bevare den eksisterende fauna, som haven bestod af for 7 år siden da projektet startede – er der indtil videre opnået følgende status:

De forbedringer jeg har tilføjet af biodiversitets fremmende foranstaltninger – i samarbejde med og forståelse af og for naturen – er der siden starten tilkommet i haven: En væsentlig større variation i blomster, planter, træer og dyr. 

Af dyr skal især nævnes et øget variation af fugle, firben, salamander, flere og mere forskellige artede tudser og frøer, stålorme, iller, hasselmus, skovmus, egern og langt flere biller og insekter, samt smukke sommerfugle, herunder Admiralen som kommer hver sæson, som følge af mine mirabelletræers stenbær, som Admiral sommerfuglen elsker at drikke sig spritstiv i 🙂

Sidst, men ikke mindst tilkomst af pindsvine tæver der føder deres unger i ris-hegnet og overvintre samme sted. 

Åh, jeg glemte lige at oplyse om tilkomst af et større antal og arter af insekter, biller og bier. Svaler der flyver ind over grunden for at jage og æde. Flere og og sjældnere fuglearter er også kommet. Sammenhængen mellem insekter, planter, træer, dyr og fugle oprettes i forbedrings processerne og dermed forøges biodiversiteten. 

Regnorme antallet er 100 doblet i antal, mindst. Dyrene har fulgt med i og samarbejdet med projektet og  som gevinst “medbragt” frø af sjældnere og sjovere vilde planter og blomster. Natsværmere har medbragt sine egne frø som tak for habitaterne, nemlig frø i form at natlys blomsten. Tak for det 😉 🙂

Rundvisning, priser og tilmelding:

2 timers rundvisning i haven. Alle søndage 10 – 12 året rundt.

Max 8 personer pr. gang. Både af hensyn til kvalitet og Covid 19

Husk obligatorisk forudtilmelding! Sådan gør du:

Anno 2020: Alle søndage 10 – 12 

Tilmelding SMS & MOBILE-PAY:  41 63 73 31

Skriv ønsket dato i sms, navn og antal. Jeg svarer og bekræfter

1 Person kr. 175. Par kr. 325. Familie kr. 395 (mor og far m/2 store børn)

Mobilepay 41637331 kvitteringen er derefter billetten

Selskaber på max 8 personer skal sende en mail til gladgartner@gmail.com og forhører nærmere om priser og særskilt tid kun for selskabet

Biodiversitet
Naturens Gartner
Stengærder Mini Bakken træstammer skrænt skovhaven på nejst firben
Jeg har måttet låne dette billede af skovfirbenet. Jeg har selv taget billeder af min firben koloni, men da de er meget sky er det svært for mig at få taget et ordentlig billede. Jeg håber at 2020 giver mig mere held
Klima habitat for frøer og tudser biodiversitet skovhaven på nejst
Kærlighed og biodiversitet hænger sammen 🙂
Hyld er fremragende til forøgelse af biodiversiteten skovhaven på nejst
Hyld, hyld og hyld... er en god højrehånd i arbejdet med forbedringer af biodiversiteten
Stål orm i skovhaven på nejstPindsvine bestanden i Skovhaven på Nejst er steget fra 0 tæver til 5 tæver på 7 år. Alene på grund af Rishegn
Stålorme bestanden er steget i Skovhaven på Nejst efter etablering af ris-hegn for 7 år siden
Insekt bestanden er steget i Skovhaven på Nejst efter etablering af ris-hegn for 7 år siden
Her har du allertiders oversigts tegning af insekter og biller, kryb og kravl. Jeg har lånt denne fine tegning da jeg ikke kan lave den bedre selv.
IMG_20200520_125847
Skovhaven på Nejst. Indkørselen. Spritnyt billede taget af Bjarne Andersen ultimo maj 2020
Klimavenlig beplantning
Blomsterfauna i Skovhaven på Nejst. Juni 2020. Foto Bjarne Andersen
Biodiversitet
Bjarne Andersen arbejder i sin fritid med at forbedre biodiversiteten i praksis. Dette foregår i Skovhaven på Nejst i Vendsyssel postnummer Tylstrup. I sit daglige virke driver Bjarne Andersen Naturens Gartner C/O Aalborg VillaGarnter

Link til billeder igennem årene fra Skovhaven på Nejst: https://photos.app.goo.gl/WJ4TQvY1dNwZRaQf8