Ris-hegnet's formål og funktion - blev til forøgelse af biodiversiteten

Biodiversitet
Naturens Gartner
ris-hegn mirakler for biodiversiteten

Her er 2 billeder af Rishegn hhv. sommer og vinter

Rishegn formål og opbygning kursus funktionen i rishegn formål og opbygning

Ris-hegnets funktion og formål var i gamle dage, at komme af med grene og ris og  samtidig få gevinst i form af et hegn. Smart! og bæredygtigt samtidig. 

Resultater fra Skovhaven på Nejst har dog vist, at hvis man – som jeg – prøvede, nemlig at lave ris-hegnet bredt, nogle steder helt op til 2 meter, så blev formålet og funktionens formål og resultat udvidet.  Så oplevede jeg i løbet af bare en sæson en markant forbedring af biodiversiteten for dyr og planter, herunder især biller, småkravl og regnorme, samt ikke overraskende en markant forøgelse af snegle.  Men insekter som sværmere i tusindvis omkring hegnet i fugtig varme var alligevel overvældende, selv for mig. 

Der opstår det som jeg kalder et “mikro-klima”. Etableringen af det brede ris-hegn skabte i naturen sit helt eget mikroklima. Fugtigt, varmt og beskyttende for dyrene. 

Så her slår man  bogstavelig talt ikke 2 fluer med et smæk, men mange fluer med et smæk. At arbejde med sådanne tiltag til fremme af biodiversiteten giver en meget stor tilfredsstillelse og stille glæde i en sind. 

Pindsvin har taget så godt imod ris-hegnet, at flere tæver har slået sig ned som fast-beboere. Et af de få dyr som gider æde dræbersneglene. 

Padderne er glade for de fugtige områder i de arealer af det 500 meter lange ris-hegn hvor fugtigheden er markant. Samtidig med naturens udvikling af mikroklimaet har de masser af fødeemner at æde. Der er jo det ved biodiversitet, at får foranstaltningerne først fat, så ordner naturen resten. Der sker simpelthen det jeg vil kalde en biodiversitets kædereaktion.

Apropos snegle væksten og forskelligartetheden i snegle-udbuddet . Jeg arbejder meget på at fremme den sorte skovsnegl og leopardsneglen, fremfor dræbersneglen. Det er virkelig blevet et forsknings projekt for mig. Jeg har i flere år arbejdet med vinbjergsnegle og få dem til at formere sig til fordel for dræbersneglene. De øvrige små hus-snegle er heldigvis i fremgang og hjælper til i processen. Jeg glæder mig til at fortælle om mine resultater – når jeg har noget brugbart – der forhåbentlig vil vise sig, at være effektive til at sikre vækst i biodiversiteten blandt til mange forskellige snegle. Og selvfølgelig få bugt med den invasive og særdeles aggressive iberiske skovsnegl

Så har du lyst til at være med på vognen med forbedring af biodiversiteten iht. FN klimamål så kontakt mig. Jeg kan levere materialerne og jeg kan levere installationen også. Du kan også vælge at deltage på mit Havekursus i Klimavenlig Have  og der selv lære hvordan du gør.  Så sikrer du, at du får den samme succes som jeg gjorde i min have. 

SÅ forhør nærmere. Skriv en mail eller ring til mig om dine ønsker og behov så laver vi et samarbejde omkring projektet. En fælles indsats henimod FN klimamål hvis vi skal være store i slaget 🙂 😉