Naturens Gartner v/Bjarne Andersen

Skovhaven på Nejst

Som professionel havemand 

– med min egen lille service forretning (igennem 20 år) hvor grundig lugning, beskæring og skarpe kanter er og i særdeleshed har været dagsordenen! – Ja, så har det altid været en fryd for mig, at komme hjem til min egen have hvor naturens indflydelse på hvordan en have skal indrettes, udformes og vedligeholdes har været omdrejningspunktet. 

Skovhaven på Nejst

– kalder jeg min egen have som ligger i nærheden af Tylstrup (SydVendsyssel) Dette store fritids projektarbejde blev igangsat længe før begreberne – klimavenlig, bæredygtighed og biodiversitet – blev moderne. Begreber som jeg har arbejdet passioneret med i 7 år. Så fra at have været en lille smule “småskør” er jeg nu pludselig blevet “in” i forhold til disse begreber. 

Jeg har 

– indrettet mit eget lille naturhave laboratorium i haven med fokus på en klimavenlig og bæredygtig have, samt ikke mindst mine gode erfaringer  med tiltagende forbedring af biodiversiteten blandt planter og dyr i haven. Der har vist sig at være stor interesse for mit projekt og jeg har blandt andet haft besøg af Brønderslev Kommune, Netværk for Bæredygtig Erhverv Nord, biologer og miljøfolk fra Aalborg Universitet og Region Nordjylland.  

Så fik jeg en ide! – nemlig at udvikle helt nye produkter og ydelser på baggrund af mine erfaringer og viden om emnet…

Iøvrigt kan jeg fortælle 

– Jeg er født og opvokset på en gård i nærheden af Hals i Østvendsyssel. Så jorden, afgrøderne, skoven og naturen er jeg født ind i og med. Siden 2001 har jeg haft min egen lille gartner virksomhed, Aalborg VillaGartner v/Bjarne Andersen. I starten hed jeg dog “kun” Bjarne Andersen haveservice. Det var først med indgangen til nullerne, samtidig med facebook og hjemmesider blev et markedsførings faktum; at lanceringen af navnet Aalborg VillaGartner blev en realitet. 

Jeg er oprindelig uddannet på kontor hos Chr. Kjærgaard A/S i Nørresundby. Jeg blev færdig med denne uddannelse i 1982 og derefter stod den på salgskonsulent hos Knud Engsig A/S. 

I halvfemserne var det som mellemleder i oliebranchen jeg slog mine folder. 

Men så gik den ikke længere. Jeg måtte udleve min store passion indenfor det grønne område med fysiske hårdt arbejde og opgaver. Det har jeg aldrig fortrudt og det er og blev mit liv i både nullerne og tierne.  

Inden for 

– det grønne område har jeg 20 års erfaring fra alle de mange mange haver jeg har serviceret. Jeg er desuden uddannet på Skovskolen som aborist med speciale i klatrings beskæring af store træer (topkapper). 

Jeg er desuden uddannet inden for kontorbeplantning (potteplanter). Jeg er dog autodidakt udendørs gartner, men har taget forskellig kurser indenfor faget for at dygtiggøre mig yderligere indenfor det teoretiske. 

Jeg uddanner mig stadig løbende ved at læse og selv forske i biodiversitet og den bære- & klimavenlige have i Skovhaven på Nejst. Jeg uddanner mig også løbende i træer, både i teori og praktisk, særligt med henblik på den klimavenlige have og grønne områder. 

Mit nye fokus er stadig i den grad inden for faget. Men du gælder det mere end nogensinde fokus på biodiversitet og bæredygtighed. Emner som stiller store udfordringer, men jeg har ballasten til at klare de mange nye opgaver som klimaforandringer byder på indenfor gartnerfaget.  Og at det så samtidig går fint i tråd med FN’s verdens-mål er en værdifuld sidegevinst for mig og mine kunder. 

Tilbage til naturen og oplev glæden ved at gro...

Børn i haven. Skovhaven på Nejst
Bjarne Andersen sammen med sine børnebørn

Information til faste kunder og ad hoc kunder 

– I kraft af at mine produktudbud og serviceydelser er blevet opdateret til mere bæredygtige klima-produkter og ydelser, har jeg besluttet også at henvende mig til erhvervssegmentet også. Så mit navn er i markedsførings regi ændret til Naturens Gartner, da VillaGartner måske kunne misforstås da og signalere, jeg kun henvender mig til privatsegmentet.  

For god ordens 

– skyld skal jeg dog nævne, at jeg har arbejdet med kunder i erhvervssegmentet og gør det stadig. Det er dog ikke tilfældigt, at jeg gerne vil satse lidt mere på markedsføring til erhverv. Der har nemlig vist sig særlig stor interesse for bæredygtighed og FN’s verdens-mål i dette segment, erhvervssegmentet. Derudover er jeg aktiv medlem af Netværk for Bæredygtig Erhverv Nordjylland. 

Det brand som Aalborg VillaGartner er kendt for smider jeg dog ikke væk. Det er en meget stor del af min grønne bagage og jeg er meget stolt af det store arbejde jeg har lagt i denne lille forretning og CVR/SE nummeret er derfor også stadig det samme. Man er vel hvad man kommer fra 😉

Biodiversitet

Permakultur

Jeg arbejder udfra og udbyder ydelser i henhold til Permakulturens etiske værdisæt. Et værdisæt som er indbegrebet af tre centrale etikker. 

Med omsorg for jorden skaber vi forsvarlige systemer, der udnytter, bevarer og forbedrer naturens ressourcer såsom jord, luft, vand, varme og energi.

Med omsorg for os selv og hinanden imødekommer vi vores sociale, fysiske og spirituelle behov. Ved at samarbejde kan vi drage nytte af hinandens færdigheder og erfaringer, samt skabe rare og trygge forhold for os selv, vore omgivelser og efterkommere.

Med ligelig fordeling af jordens ressourcer sikrer vi, at alle får glæde af vores planet uden at drive rovdrift på naturen og hinanden. Det er en fordel for både nuværende og kommende generationer af såvel mennesker, planter og dyr.